วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

มจธ. จัดโครงการ KMUTT Walk & Bike Society

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ขอเชิญร่วมงาน  โครงการ KMUTT Walk & Bike Society

มจธ. จัดกิจกรรมโครงการ KMUTT Walk & Bike Society วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00–12.00 น. ณ สวนสุขภาพ ลานกิจกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว หวังเป็นต้นแบบในการลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมการออกกำลังกายโดยผ่านกิจกรรมที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมจักรยาน อาทิ กิจกรรม Graffiti & Street Art จากนักศึกษา,นิทรรศการวิวัฒนาการ 52 ปี ของจักรยาน ,Zom Bike Café,ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และข่าวสารด้านจักรยาน,คลินิกจักรยาน ,Recyclable Bike Accessories Center ศูนย์รับบริจาคอะไหล่และจักรยานเก่า และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ มากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.0-2270-1350-4 ต่อ 114 ,115 คุณน้ำ 081-407-6609 คุณโอ๋ 087-719-9669 คุณน้ำตาล 086-835-2959

เอกสารประกอบข่าว :

Comments are closed.