วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

 

มช. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555

1.    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์  วิทยาลัยศิลปะ สื่อและ เทคโนโลยี
3.    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
4.    หลักสูตรสังคมศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
5.    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
          สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-942-603-7 หรือสามารถดูรายละเอียดผ่านทาง http://www.cmuic.cmu.ac.th

Comments are closed.