วันอาทิตย์ , 20 ตุลาคม 2019
Breaking News

“มท.”ออกหนังสือห้าม ขรก.ใช้โทรศัพท์ไป”ตจว.- ตปท.”หากจำเป็นให้ลงสมุดบันทึก อ้างค่าใช้จ่ายสูง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งห้ามข้าราชการเล่นเฟซบุ๊กหรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเวลาราชการ ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กันยายน กระทรวงมหาดไทยยังได้ออกหนังสือสั่งการเวียนที่ มท.0203.4/ว 244 สั่งการเรื่องการใช้โทรศัพท์ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับให้เหตุผลว่า การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์พื้นฐานประจำสถานที่ของราชการสำนักปลัดฯในแต่ละเดือน มีแนวโน้มสูงขึ้นมากเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรขอ ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดควบคุมการใช้โทรศัพท์ของทางราชการให้คำนึงถึง ความเหมาะสม ดังนี้

1.การใช้โทรศัพท์ทางไกลในประเทศหรือโทร.ทางไกลต่างประเทศ จะต้องเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของทางราชการ โดยให้ลงสมุดคุมงานระบุด้วยว่า โทร.ไปที่ใด หมายเลขใด ภารกิจใด และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายเดือน

2.กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้โทรศัพท์เพื่อโทร.ทางไกลในประเทศหรือต่าง ประเทศ เพื่อติดต่อกิจธุระส่วนตัวผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวม ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน

3.การดำเนินการตามข้อ 1. และข้อ 2. จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานและจะต้องจัดให้มีทะเบียนควบคุมการ ใช้โทรศัพท์แต่ละประเภทตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ลงนามโดยนายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 ส.ค. 2555 ที่ผ่านมา

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Comments are closed.