วันพุธ , 19 กุมภาพันธ์ 2020
Breaking News

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครมัธยมปลาย เข้าค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

buu

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัคร น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้า ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 ในวันที่  30 สิงหาคม 2557  ถึง  1 กันยายน  2557 เพื่อให้ได้รู้จักกับอาชีพวิศวกรเคมี
และแลกเปลี่ยนความรู้กับรุ่นพี่และคณาจารย์ ได้เรียนรู้การปฎิบัติการจากสถานที่จริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้มากขึ้น มีกิจกรรมต่างที่น่าสนใจมากมาย
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/BuuChemEngCamp
http://www.che.buu.ac.th

Comments are closed.