วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

มหาวิทยาลัยภาคกลางมอบทุน ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

มหาวิทยาลัยภาคกลางขอเชิญ นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ยื่นใบสมัคร เพื่อขอรับทุนการศึกษา
และโควตานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

ประเภททุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

1. ทุนสถิรางกูร                                  เรียนฟรี
2. ทุนยอดอินทนิล                    5,500 บาท/ภาค
3. ทุนเกียรติคุณ                       7,500 บาท/ภาค
4. ทุนพัฒนาการศึกษา               9,500 บาท/ภาค
5. ทุนพัฒนาชุมชน                   9,500 บาท/ภาค
6. ทุนพัฒนาผู้ประกอบการ        12,500 บาท/ภาค
7. ทุนลูกศิษย์เรา                    12,500 บาท/ภาค
8. นักศึกษาโควตา                  12,500 บาท/ภาค

กำหนดการรับสมัครและเปิดภาคการศึกษา

ภาค 1/2556

1 พฤษจิกายน. 55 – 31 มีนาคม 56                            รับสมัครนักศึกษาทุนและสอบสัมภาษณ์ในวันสมัคร

1 พฤษจิกายน. 55  – 26 พฤษภาคม  56                      รับสมัครนักศึกษาทั่วไปและสอบข้อเขียนในวันสมัคร

27 พฤษภาคม 56 – 31 พฤษภาคม 56                          รายงานตัว

3 มิถุนายน 56                                                                    เปิดภาคเรียน/ปฐมนิเทศ

 ภาค 2/2556

1 กันยายน  56 – 31 ตุลาคม  56               รับสมัครนักศึกษาทุนและสอบสัมภาษณ์ในวัสมัคร

1 กันยายน 56 – 31 ตุลาคม 56                 รับสมัครนักศึกษาทั่วไปและสอบข้อเขียนในวันสมัคร

15 ตุลาคม 56 – 31 ตุลาคม  56                  รายงานตัว

4 พฤษจิกายน 56                                           เปิดภาคเรียน/ปฐมนิเทศ

นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     http://www.tuct.ac.th/scholar.html

Comments are closed.