วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018
Breaking News

มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทรอบ 3

ThirdAnnounce-1 (1)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทรอบ 3 จำนวนจำกัด
หมดเขต 23 พฤษภาคม 2557 ยกเว้นการสอบวิชาทั่วไป สมัคร online ที่เว็บไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/index_th.php
หรือ http://www.grad.mahidol.ac.th

Comments are closed.