วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018
Breaking News

มหาวิทยาลัยลินคอล์นจากนิวซีแลนด์ขึ้นแท่นมหาวิทยาลัย 5 ดาว

Lincoln_University_NZ

มหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับผลการประเมิน QS Star University Ratings ระดับ 5 ดาว โดย QS Intelligence Unit ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 11 ด้าน ซึ่งผลจากการประเมินจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นภาพรวมของคุณภาพสถาบันการศึกษาทั่วโลก
มหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการประเมินระดับ 5 ดาว ในด้านการเรียนการสอน การได้งานทำของนักศึกษา ความเป็นสากล อาคารสถานที่ และความเท่าเทียมกันด้านโอกาสทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยลินคอล์นมีความโดดเด่นในด้านการเรียนการสอน และยังได้รับคะแนนสูงสุดในเรื่องสัดส่วนของจำนวนคณาจารย์กับนักศึกษา ประสบการณ์โดยรวมของนักศึกษา และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน
มร.เจเรมี เบเกอร์ Deputy Vice-Chancellor ฝ่ายต่างประเทศ และพัฒนาธุรกิจของมหาวิยาลัยลินคอล์น กล่าวว่า การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของ QS Intelligence Unit แสดงให้เห็นถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยในการรักษาคุณภาพระดับโลก และตอนนี้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อทั้งชาวนิวซีแลนด์ และนักศึกษาต่างชาติ ก็ได้ทราบแล้วว่า มหาวิทยาลัยลินคอล์นเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับโลก นอกจากนี้การประเมินนี้ทำให้มหาวิทยาลัยลินคอล์นได้เข้าร่วม “กลุ่ม 5 ดาว” กับมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์อีก 4 แห่ง ซึ่งก็คือ AUT University, Massey University, University of Canterbury และ The University of Auckland
นางไซน่า จาลิล ผู้อำนวยการหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ผลการประเมินย้ำให้เห็นถึงสถานะของนิวซีแลนด์ในฐานะประเทศที่มีคุณภาพในการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์มุ่งมั่นในการมอบโอกาสทางการศึกษาคุณภาพสูงให้แก่นักศึกษาทุกคนทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยทุกแห่งของนิวซีแลนด์ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 500 แห่งของโลก โดย 2014 QS World University Rankings และมีหลายหลักสูตรที่ติดอันดับ Top-50 QS Subject และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

Comments are closed.