วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

มหาวิทยาลัยลีดส์ แจกทุนเรียนฟรีระดับปริญญาโท

 

มหา วิทยาลัยลีดส์ (University of Leeds) ประเทศอังกฤษ มอบทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมที่สมัครเรียนหลักสูตร ระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนมูลค่า 5,000 ปอนด์/ทุน จำนวน 24 ทุน โดยแบ่งออกได้ดังนี้

Civil Engineering (5 ทุน)

Computing (3 ทุน)

Electronic & Electrical Engineering (6 ทุน)

Mechanical Engineering (5 ทุน)

Process, Environmental and Materials Engineering (5 ทุน)

คุณสมบัติของผู้รับทุน

คือนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนและได้รับเลือกเข้าเรียนหลักสูตรปริญญา โทในคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งจะต้องชำระค่าเล่าเรียนจ่ายเต็มจำนวนสำหรับนักศึกาต่างชาติมูลค่า 16,200 ปอนด์

มหาวิทยาลัยลีดส์เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ มีชื่อเสียงความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัย วิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาการรับสมัคร

สมัครผ่านออนไลน์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและศึกษาข้อมูลได้ที่

www.engineering.leeds.ac.uk/faculty/postgraduate/masters-courses/fees-scholarships/index.shtml

ที่มา “การศึกษาวันนี้”

Comments are closed.