วันศุกร์ , 18 มกราคม 2019
Breaking News

มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่แจกทุนการศึกษาหลายประเภท

มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ มอบทุนให้แก่นักเรียนที่จบ ม.ปลาย มีรายละเอียดดังนี้

  • ทุนเพชรราชพฤกษ์

ผู้ที่จะได้รับทุนต้องเป็นผู้ที่นำนักเรียนในการทำกิจกรรมของโรงเรียน มีผลงานหรือมีความสามารถพิเศษ ที่จะำนำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต และต้องมีผลการเรียน ตั้งแต่  2.75 ขึ้นไป

และต้องทำงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทุกประเภท

ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะได้รับการเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

  • ทุน นอร์ท-เชียงใหม่  พัฒนาเยาชนไทยคืนสู่ถิ่น (อบต)

ผู้ที่ได้รับทุนนี้ต้อง ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นที่นักศึกษามีภูมิลำเนาอยู่  (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย) และต้องมีผลการเรียนตั้งแต่  2.0 ขึ้นไป ในปีที่สำเร็่จการศึกษา  ไม่นับรวมภาคการศึกษาสุดท้าย

ผู้ที่ได้รับทุนนี้ จะได้รับทุนการศึกษาร้อยละ  50 ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด

 

  • ทุนเพชรล้านนา

ผู้ที่ได้รับทุนนี้่จะต้องสอบได้คะแ่นนการสอบคัดเลือก 70 % ขึ้นไป ป และจะต้องมีผลการเรียนตั้งแต่   2.25 ขึ้นไป ในปีที่สำเร็่จการศึกษา  ไม่นับรวมภาคการศึกษาสุดท้าย

ผู้ที่ได้รับทุนนี้ จะได้รับทุนการศึกษาร้อยละ  25  ของค่าเล่าเรียนทั้งหมด

เปิดรับสมัคร  วันนี้   ถึง   28 กุมภาพันธ์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.ncufun.northcm.ac.th/scholarship.php

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.