วันเสาร์ , 16 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

มหาวิทยาลัย Ghent ประเทศเบลเยียม แจกทุนให้กับนักศึกษาในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ghent

มหาวิทยาลัย Ghent ประเทศเบลเยียม ประกาศรับสมัครทุน Lotus III ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจากทุน Lotus I และ II ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 และ 2554 ภายใต้โครงการ Erasmus Mundus Action 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) แห่งสหภาพยุโรปมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยในระดับอุดมศึกษาระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ อินโดนีเซีย ไทย จีน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองภูมิภาค ซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัย 9 แห่งในยุโรป และ 11 แห่งในเอเชียที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้มหาวิทยาลัยของไทยที่ร่วมเป็นผู้บริหารทุนดังกล่าว ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนฯ ได้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 น. ตามเวลาของประเทศเบลเยียม และจะประกาศผลในเดือนพฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.lotus.ugent.be

Comments are closed.