วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนการศึกษา รุ่น 4 ปี 2556 21 ทุน

มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 จำนวน 21 ทุน แก่นักเรียน นักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์  มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของทุน
ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ
ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก
สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
ระยะเวลาการสมัครรับทุน
1 มกราคม  ถึง  31 สิงหาคม
ประกาศผล เดือน กันยายน
ทุนในประเทศ
ระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ทุน

ทุนระดับม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ทุน
ระยะเวลาการสมัครรับทุน
1 มกราคม  ถึง  31 พฤษภาคม 2556
ประกาศผล เดือน มิถุนายน
สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
ทุนมูลนิธิเอมสตาร์

Comments are closed.