วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

ม.คริสเตียนทำMOU กับ SIAS ประเทศจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียนลงนาม ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Dr. Shawn Chen Founder Chairman and President  SIAS International University (SIAS) และคณะเดินทางเยี่ยมชม SIAS International University (SIAS) เมืองชินโจว  มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 – 23  กันยายน พ.ศ. 2555
SIAS International University (SIAS) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ที่เมืองชินโจว  มณฑลเหอหนานเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลากหลาย สาขาวิชา มีนักศึกษาทั้งสิ้นกว่า 24,000 คน

Comments are closed.