วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ม.นอร์ทกรุงเทพ เปิดรับเรียนต่อ พร้อมแจกกว่า 700ทุนเรียนป.ตรี

 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ยังคงเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าศึกษาต่อและขอรับ “ทุนการศึกษา” ซึ่งที่นี่มีมอบให้น้อง ๆ นักเรียนม.ปลายหลายร้อยทุน

ในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ยังมีทุนมอบให้กว่า 700 ทุนเลยทีเดียว !!!

โครงการทุนการศึกษานอร์ทกรุงเทพที่กำลังเปิดรับสมัคร
-ทุนเรียนดี 2 ทุน

– เกรดเฉลี่ยขณะรับสมัครเข้ารับทุนเรียนดีไม่ต่ำกว่า 2.75

-มูลค่าทุนหลักสูตร 4 ปี 100,000 บาท

–  อนุมัติทุนต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา

– การรักษาผลการเรียนของทุนประเภทต่าง ๆ  – ทุนเรียนดี 3.25

– หมดเขตรับสมัครแล้ว

โครงการทุนเส้นทางสู่บัณฑิต IT North Bangok College

-มอบให้จำนวน 200 ทุน

– มี 3 ประเภทได้แก่ ทุนเรียนดี กีฬา ความสามารถพิเศษ (ดนตรีไทย สากล นาฎศิลป์ มารยาทไทย การใช้ภาษาไทย (วาทศิลป์ โต้วาที เรียงความ) การแสดง ศิลปะ เชียร์ลีดเดอร์

-เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

-มูลค่าทุน 100 % 50% 30%ของมูลค่าหน่วยกิต

– อนุมัติทุนต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา

–  การรักษาผลการเรียนของทุนประเภทต่าง ๆ  …ทุนเรียนดี100 %ที่ 3.5 ,ทุนเรียนดี50 %ที่ 3.00 ,ทุนเรียนดี30 %ที่ 2.5

– หมดเขตรับสมัคร 28 ก.พ.2556

โครงการทุน ประวัติรุ่งเรือง

– จำนวน 3 ทุนต่อเขตพื้นที่การศึกษา (ประมาณ 525 ทุน)

-ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

-มูลค่าทุน 100,000 บาท ตลอดหลักสูตร ไม่จำกัดสาขา

– อนุมัติทุนต่อเนื่องทุกภาคการศึกษารักษาผลการเรียนที่ 3.25 ต่อภาคการศึกษา

– หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2556

– ประกาศผลภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2556


ใบสมัครขอทุนการศึกษา

ข้อมูลศึกษาต่อ

Comments are closed.