วันพุธ , 22 มกราคม 2020
Breaking News

ม.นานาชาติสแตมฟอร์ดopen house ชิงทุนรวม 50,000 บาท

มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด จัด open house ร่วมลงทะเบียนพร้อมชิงทุนการศึกษารวม 50,000 บาท 

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอร์มินอล 21
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมสนุกและสัมผัสบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบไร้พรมแดน
พบโอกาสในการเรียนกับเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจาก 60 สถาบัน 30 ประเทศทั่วโลก
เลือกเรียนหลักสูตร 2 ปริญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ จบได้ภ่ยใน 3 ปี 4 เดือน
เงื่อนไขสิทธิ์การเข้ารับทุน
1. ผู้สมัครเข้ารับทุนจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปี 2555 และจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
2. ผู้สมัครจะต้องพูดนำเสนอความคิด (verbal presentation) ภายใต้หัวข้อ “อะไรคือแรงบันดาลใจให้ต้องการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ”
3. เปิด รับสมัครชิงทุนในวันที่ 15 ธ.ค. 2555 ณ งาน Open House และประกาศผลในวันที่ 17 ธ.ค. 2555 ทาง website ของมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด (www.stamford.edu)
4. จำนวน ทุนการศึกษาทั้งหมด 5 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท โดยผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุน จะต้องใช้ทุนการศึกษาดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2556
5. การ ตัดสินของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยถือเป็นสิทธิ์ขาด และทุนการศึกษาดังกล่าวไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
Scholarship competition rules & conditions:
1. To be eligible, participants must be M.6 students who will graduate in the 2012 academic year or have completed their GED or IGCSE. Participants must have a minimum 2.5 GPA or higher.
2. Candidates must give a verbal presentation in English on the topic of “What inspired you to study in the International Program”
3. The competition is on 15 December 2012 at the Open House event and the name of the winners will be announced on Stamford website (www.stamford.edu) on 17 December 2012
4. 10,000 baht scholarship will be awarded to 5 winners and are intended for use during the 2013 academic year.
5. The scholarships are not assignable or transferable and there shall be no changes or substitutions.

Comments are closed.