วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ม.บูรพารับสมัคร ปวส. เรียนต่อ ป.ตรี ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครสอบคัด เลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)
(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) ปีการศึกษา 2556

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่  19 พ.ย. 55 – 30 ม.ค. 56
ดาวน์โหลดระเบียบการได้ตามไฟล์แนบ

สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตที่ http://e-admission.buu.ac.th/script/progAppMenu.php
 

 

 

ที่มา: http://www.buu.ac.th/th/index.php

เอกสารประกอบข่าว :

Comments are closed.