วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

ม.รามฯยันดำเนินคดีผู้ใช้วุฒิปลอม-แนะหน่วยงานตรวจสอบก่อนรับคน

ดำเนิน คดีกับผู้ที่ใช้วุฒิปลอมอย่างเด็ดขาด ทั้งกรณีปลอมแปลงวุฒิของมหาวิทยาลัย และการยื่นวุฒิปลอมเพื่อสมัครเรียน แนะหน่วยงานรัฐ-เอกชน ตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิการศึกษากับต้นสังกัดก่อนตัดสินใจรับบุคคลเข้า เรียนหรือทำงาน

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวถึงกระแสข่าวการปลอมแปลงวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ล่าสุดมีข่าวว่าที่นายกเทศมนตรีแห่งหนึ่งใช้วุฒิปริญญาตรี สมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีฯ ว่า ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินคดีอาญาถึงที่สุดกับผู้ที่ใช้เอกสารปลอมดังกล่าว ขณะเดียวกันได้ติดตามหาต้นตอของขบวนการผลิตวุฒิการศึกษาปลอมตามขอบเขตอำนาจ ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ หน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรอิสระ หรือสถานศึกษาทุกแห่ง เมื่อได้รับหลักฐานการศึกษาควรตรวจสอบกับต้นสังกัดว่าบุคคลดังกล่าวสำเร็จ การศึกษาจริงหรือไม่ สำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักบริการทางวิชาการและ ทดสอบประเมินผล ที่ผ่านมาพบว่าบางครั้งหน่วยงานมีความเร่งรีบจึงไม่ได้ตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ การรับสมัคร แต่มาตรวจสอบในภายหลัง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงระบุว่า การที่มีรายชื่อปรากฏเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีกลุ่มมิจฉาชีพทำการปลอม แปลงวุฒิการศึกษา คาดว่าเป็นเพราะมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามาก หากทำปลอมหลักฐานก็จะเล็ดลอดไปได้ง่าย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีระบบตรวจสอบฐานข้อมูลที่ตรวจสอบเป็นรายบุคคลได้อย่าง รวดเร็ว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังตรวจวุฒิของคนที่มาสมัครเรียน แม้มีนักศึกษามากปีละกว่า 60,000 คน แต่ก็ตรวจสอบทุกคน ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีอาญากับคนที่ใช้วุฒิปลอมมาสมัครเรียนปีละ 1-2 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด แต่บางปีไม่พบการทุจริตลักษณะนี้.

ข่าว -สำนักข่าวไทย

Comments are closed.