วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

ม.ราม กำหนดวันซ้อมและรับปริญญาบัตรแล้ว

กำหนดวันซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2554 – 2555 ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2556 (รวม 5 วัน) ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดการฝึกซ้อมของผู้เข้ารับปริญญาบัตร ดังนี้

ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย) : วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 บัณฑิตรายงานตัวที่ลานจอดรถ อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 2 และชั้น 3
คาบเช้า รายงานตัวก่อนเวลา 06.00 น.
คาบบ่าย รายงานตัวก่อนเวลา 11.00 น. (แต่งกายสุภาพ)

ฝึกซ้อมครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่) : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 บัณฑิตรายงานตัวที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) โดยขอให้บัณฑิต แต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีฯ ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
คาบเช้า ก่อนเวลา 05.00 น.
คาบบ่าย ก่อนเวลา 09.00 น.

ทั้งนี้ สามารถสอบรายละเอียดได้ที่คณะที่บัณฑิตสังกัด โทร. 0-2310-8000 ต่อคณะที่สังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2310-8560-65, โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร. 0-2310-8566-7

ที่มา : kapook.com

Comments are closed.