วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ม.วลัยลักษณ์ แจก 400 ทุน ม.6

ม.วลัยลักษณ์ แจก 400 ทุน ม.6 เรียนต่อ ป.ตรี ฉลองครบรอบ 20 ปี

 

“กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศ เรียนฟรี 400 ทุน ฉลองเนื่องในโอกาสครบ 20 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา “กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ใน 11 สำนักวิชา 36 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 400 ทุน   ประกอบด้วยทุนเรียนดี จำนวน 200 ทุน และทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา จำนวน 200 ทุน โดยผู้ที่จะสามารถสมัครทุนได้ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืน ยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประเภทโควตา หรือ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้ว

การจัดสรรทุนดังกล่าวนักเรียนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผน การศึกษาตลอดหลักสูตร โดยทุนเรียนดี 100 ทุน และทุนสร้างโอกาส 100 ทุน จัดสรรให้กับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ส่วนทุนเรียนดี 100 ทุน และทุนสร้างโอกาสอีก 100 ทุนนั้น จัดสรรกับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่อื่น ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนจำนวนการจัดสรรทุนของแต่ละ สำนักวิชา ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆได้ที่เว็บไซต์  http://entry.wu.ac.th และสามารถสมัครออนไลน์และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  28  ธันวาคม  2555

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3101 – 12 (ในวันและเวลาราชการ)

Comments are closed.