วันอาทิตย์ , 24 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

ม.สุรนารี มอบทุนการศึกษา โท-เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบทุนการศึกษา โท-เอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2556 ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
­  มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับปริญญาโท และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับปริญญาเอก

           ­  มีความพร้อมสำหรับการศึกษาและวิจัยแบบเต็มเวลา

           ­  จบการศึกษา ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์, เคมี, วัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
          สนใจการสมัครติดต่อโดยที่ ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ (Dr.Thipwan Fanguwannarak) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044 224582 (ext. 4582) , 044 224400-1 หรือ thipwan@g.sut.ac.th
ที่มา : kapook.com

Comments are closed.