วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ม.หอการค้าไทย ชวนร่วม UTCC Accounting Competition ชิงทุน

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน UTCC Accounting Competition

ในวันที่ 14 มกราคม 2556  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ทุนการศึกษา

และเงินรางวัล
สนใจสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2556
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักคณบดี คณะบัญชี 02-697-6204-5

Comments are closed.