วันอังคาร , 26 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ม.หอการค้าไทย อบรมการสอนภาษาอังกฤษครูมัธยม ฟรี

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จัดโครงการหัวข้อ”โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ” หลักสูตร Dictionary-Assisted Language Teaching

ขอเชิญครู – อาจารย์ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่มโครงการ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะครบจำนวนหรือภายในวันที่ 20 กันยายน 2555

(รับสมัครเพียง 30 ท่านเท่านั้น)
*ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Comments are closed.