วันพุธ , 28 ตุลาคม 2020
Breaking News

ม.อ.ภูเก็ต รับสมัครเข้าศึกษา “ป โท เรียนฟรี มีเงินเดือน” ปีการศึกษา 2556

 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. ภูเก็ตรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเรียนเต็มเวลา เรียนฟรี ! มีเงินเดือน ! (รับจำนวนจำกัด)

กองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดสรรเงินสนับสนุนแก่นักศึกษาผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเรียนเต็มเวลา
วันจันทร์ – ศุกร์ เรียนฟรี! มีเงินเดือน!

สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษาที่สนใจร่วมโครงการคือ จบปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์และมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีและการ จัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่สามารถเรียนเต็มเวลาวันจันทร์ – วันศุกร์ได้ หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัด เลือก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2556 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่www.grad.psu.ac.th หรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่งานรับนักศึกษา ตึก 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-7627-6050-1 และ 0-7627-6120

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.te.psu.ac.th

Comments are closed.