วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

รมว.ศธ.เน้นย้ำบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการสนับสนุนการศึกษา

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการ ศึกษาของครูและนวัตกรรมการวิจัย พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๑๒๐ คน โดยมี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธีปิด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

รมว.ศธ.กล่าวว่า ๑๒๐ ปีของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครู พัฒนาขึ้นมาเป็นสถาบันราชภัฏ จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใช้เวลาอย่างยาวนาน หากเปรียบเทียบระบบการศึกษาไทยถือว่าเป็นแหล่งการศึกษาที่เก่าแก่มากที่สุด องค์กรหนึ่งที่ได้ผลิตบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษาอย่างมหาศาล เนื่องจากหลายท่านเป็นผู้มีคุณูปการอย่างมากกับการศึกษาไทย ทั้งในแง่ของการประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้ให้กับลูกศิษย์ การวางรากฐานที่แข็งแรงให้แก่ระบบการศึกษาไทย เช่น นายสัมพันธ์ ทองสมัคร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ช่วยวางรากฐานทางการศึกษาทางโครงสร้างใหม่ๆ ตั้งแต่ระดับสูงสุดของข้าราชการประจำหลายตำแหน่ง และยังช่วยงานอยู่จนกระทั่งอายุ ๘๐ ปี

ในทางการเมืองก็มีอีกหลายท่าน เช่น นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศักดา คงเพชร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากเรื่องการศึกษาแล้ว ในด้านอื่นๆ เมื่อได้รับนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาอื่น ก็มีการพัฒนาที่หลากหลาย เกิดคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ด้วย ซึ่งเชื่อว่ายังมีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาส เข้ามารับรางวัลในครั้งนี้

รมว.ศธ.เน้นย้ำบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการสนับสนุนการศึกษา ๒ เรื่อง คือ

● พัฒนาครูไทย ทำอย่างไรที่จะพัฒนาครูไทยให้สามารถสอนนักเรียนรุ่นต่อๆ ไปให้เป็นคนที่เข้ากันได้กับโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป แน่นอนว่าจะสอนแบบเดิม เช่น การท่องจำมูลบทบรรพกิจ การเขียนหนังสือให้สวยคือคนเก่ง เพราะคนอื่นเขียนไม่เป็น คนเขียนหนังสือสวย ถือว่าเก่ง แต่ปัจจุบันเขียนสวยก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะคอมพิวเตอร์เขียนได้เร็วกว่า สวยกว่า และมีรูปแบบอักษร (font) ให้เลือกมากมาย ขณะเดียวกันการจะทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์แทนการท่องจำในสมัยเดิม เป็นบทบาทการสอนของครู เชื่อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นหลักสำคัญในการสร้างครูรุ่นใหม่ และพัฒนาครูที่อยู่ในระบบจำนวนกว่า ๔-๕ แสนคน ให้มีบทบาทสำคัญขึ้นได้ เพราะในแต่ละปีจะรับครูใหม่จำนวนไม่มาก และยังมีคนที่จบครูอีกมากที่ยังไม่ได้เข้ามาในระบบ ฉะนั้นทำอย่างไรที่จะพัฒนาครูที่อยู่ในระบบให้สามารถสอนในแนวใหม่ สร้างคนในแนวใหม่ได้ เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

● นวัตกรรมและการวิจัย การวิจัยอยู่ที่คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ข้อสำคัญอยู่ที่คุณภาพ การใช้ประโยชน์ แม้จะเป็นการวิจัยศาสตร์พื้นฐานหรือเรื่องของศาสตร์บริสุทธิ์ ก็ไม่มีปัญหาเพราะสามารถนำไปต่อยอดได้ นำไปใช้ได้ แต่งานวิจัยส่วนใหญ่เกิดประโยชน์เฉพาะผู้วิจัย ส่งผลให้ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยน้อยลง จึงมีคำถามที่ว่าทำไมไม่มีการเพิ่มงบประมาณวิจัย นั่นก็เพราะเราคิดในแง่ตัวเรา แต่หากเราคิดในแง่คนอื่น คิดว่าคนอื่นได้ประโยชน์อะไรจากงานวิจัย เงินก็จะไหลมาเอง เพียงแค่เราคิดนอกกรอบว่า คนอื่นได้อะไรจากงานวิจัย ประเทศชาติได้ประโยชน์อะไร งานวิจัยทั้งหลายจะมีเงินสนับสนุนเข้ามาเอง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้หยิบงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว ที่ขึ้นหิ้งไว้ นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง เผยแพร่ให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์ คนก็จะเริ่มเห็นประโยชน์ของการวิจัย รัฐบาลและ ศธ.ต้องการจะกระตุ้นและทุ่มเทงบประมาณวิจัยให้มากขึ้น เพราะรู้ดีว่าในโลกยุคปัจจุบันแข่งขันกัน สู้กัน เพื่อทำรายได้แก่ประเทศด้วยงานวิจัย แต่ก็ต้องเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพด้วย
 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/dec/351.html

Comments are closed.