วันพฤหัส , 18 กรกฎาคม 2019
Breaking News

ระดมทุนร.ร.นิติบุคคลตัดสิทธิ์เด็กจน ผอ.เขตพื้นที่ฯหนุนเพิ่มอำนาจ-จี้คุณภาพครู-น.ร.

นายสุรเสน ทั่งทอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ซึ่งเป็น 1 ใน 58 โรงเรียนที่ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนนิติบุคคล เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลพิจิตร มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเรื่องโรงเรียนหรือครู การที่นำโรงเรียนมาเข้าโครงการโรงเรียนนิติบุคคล จะทำให้โรงเรียนเข้มแข็งขึ้น โดยไม่ผ่านระบบราชการ มีอำนาจในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือการระดมทุน

นายสุรเสนกล่าวต่อว่า แม้ว่ารัฐบาลจะกระจายอำนาจ ให้โรงเรียนทั้ง 58 แห่งนำร่อง เป็นนิติบุคคล และเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทน้อยลง จากเดิมเคยดูแลเรื่องต่างๆ ของโรงเรียน จากนี้ทางโรงเรียนก็มีอำนาจ แต่จะทำตามอำเภอใจไม่ได้ เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษาก็ยังติดตามการทำงานของโรงเรียนอยู่ หากทำไม่ถูกต้องก็ต้องว่าไปตามระเบียบต่างๆ และกฎหมาย

“แต่สิ่งที่เป็นห่วงมาก คือในเรื่องการระดมทุน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดูในเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่าคนที่ยากจนหมดโอกาสในการเรียน รัฐบาลเองเมื่อกระจายอำนาจแล้วก็ต้องลงมาใส่ใจดูแล ไม่ควรปล่อยให้โรงเรียนที่เข้าโครงการนิติบุคคลทำตามใจ อยากให้ลงมาดูแลอย่างใกล้ชิด” นายสุรเสนกล่าว

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกอบจ.พิจิตร ในฐานะนายกสมาคมร.ร.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีการคัดเลือกโรงเรียน 58 แห่งทั่วประเทศนำร่องเข้าโครงการโรงเรียนนิติบุคคล ซึ่งสามารถตัดสินใจได้เอง โดยเฉพาะ ผอ. โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ เป็นเรื่องดี โดยโรงเรียนจะได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนและครูให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

แต่สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงมาก คือ เรื่องคุณภาพครูและนักเรียน เช่น คนไทยยังด้อยเรื่องภาษา เพราะในปี 2558 จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว อยากให้มีการปรับปรุงพัฒนาทั้งเรื่องภาษาและส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันประเทศเพื่อนบ้าน

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

Comments are closed.