วันอาทิตย์ , 9 สิงหาคม 2020
Breaking News

รัฐ ชวนเด็ก 6-14 ปี เขียนเรียงความถึงนายกฯ

รัฐบาลชวนเด็กไทย 6 – 14 ปี บอกเล่าเรื่องราวถึงนายกฯ “เรื่องดี ๆ ที่หนูอยากเล่า” ในหัวข้อ “เด็กไทยใฝ่รู้” ส่งภายในวันที่ 4 มกราคม 2556

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า Thai Khu Fah ประกาศเชิญชวนเหล่าเยาวชนตัวน้อย ที่มีอายุระหว่าง 6 – 14 ปี เขียนเรื่องความถึงนายกรัฐมนตรี “เรื่องดี ๆ ที่หนูอยากเล่า” ในหัวข้อ “เด็กไทยใฝ่เรียนรู้” โดยน้อง ๆ คนไหนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า Thai Khu Fah หรือ www.thaigov.go.th  ทั้งนี้ สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2556 และประกาศผลตัดสินในวันที่ 7 มกราคม 2556 แต่ทั้งนี้ น้อง ๆ ต้องเขียนเรียงความด้วยลายมือของตนเองเท่านั้น

สำหรับรางวัลของน้อง ๆ ที่ได้รับคัดเลือก นอกจาก เกียรติบัตรจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 12 มกราคม 2556 แล้ว น้อง ๆ จะยังได้ร่วมบันทึกเทปรายการ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน” พร้อมนายกรัฐมนตรีในวันที่ 11 มกราคม 2556 อีกด้วย

Comments are closed.