วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

รับตรงทั่วไป หลักสูตรการบัญชี ม.อุบล 2556

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิธีรับตรงทั่วไป หลักสูตรการบัญชี
คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2556(กลุ่ม ปวส) 

เปิดรับสมัคร จำนวน 2 กลุ่ม จำนวน 80 คน
1.ตามความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี (ต้องผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี) เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคเรียน (ปวส.ปี 1 – ปวส.ปี 2(เทอม 1))  3.00 ขึ้นไป
2.รับตรงทั่วไป ต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เพิ่มเติม
– เปิดระบบรับสมัคร 18 ม.ค.-7 มีนาคม 2556
– ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียน 14 มีนาคม 2556
– สอบข้อเขียน  18 มีนาคม 2556
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 20 มีนาคม 2556

– ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 20 – 31 มีนาคม 2556

ที่มา : enn.co.th

 

Comments are closed.