วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

รับตรงเพิ่มเติ่ม ม.อุบล 2556

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) 

โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และ โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(เพิ่มเติม) 
– กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 สายวิทย์
– GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
– ผ่านโครงการหรือค่าย (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
– ใช้คะเเนน GAT,PAT1,PAT2
รับสมัคร 22 ต.ค. – 20 พ.ย. 2555

โควตานักเรียนเรียนดีชนบท และ โควตานักเรียนเรียนดีชนบท(เพิ่มเติม)
– กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
– GPAX 5 ภาคเรียน อยู่ในลำดับที่ไม่เกินร้อยละ20 ของสายชั้น
– สถานศึกษาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองใน 10 จังหวัดที่กำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
รับสมัคร 22 ต.ค. – 20 พ.ย. 2555

Comments are closed.