วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

รับตรง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 56

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาเขตชุมพร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีการศึกษา 2556 

คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
– GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
– เรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิจ และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิจ

กำหนดการ
รับสมัคร วันที่  29 สิงหาคม ถึง 5 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 ตุลาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ 31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พฤษจิกายน 2555
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และจ่ายค่าธรรมเนียม 13-20 พฤษจิกายน 2555

ค่าสมัคร 300 บาท

สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

ที่มา: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/

Comments are closed.