วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018
Breaking News

รับตรง ม.ราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
จำนวน 11 หลักสูตร 48 สาขาวิชา 
คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับสมัครถึง  16 มีนาคม 2556
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครถึง  12 มกราคม 2556
คณะอื่น ๆ เปิดรับสมัครถึง  12 พฤษภาคม 2556
รายละเอียดทั้งหมด http://ac.npru.ac.th/form/1351045985_955542.pdf
ที่มา : unigang.com

Comments are closed.