วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม 2556

ด้วยในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 150 คน  รับสมัคร 7 มกราคม ถึง 1 มีนาคม 2556

ประเภทการรับสมัคร

โควตาบุคลทั่วไป 35 คน
โควตาบุตรตำรวจตระเวนชายแดน 5คน
โควตาบุคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครพนม 20 คน
โควตาบุคคลจากแหล่งฝึกภาคปฎิบัตของวิทยาลัย 50 คน   ระเบียบการ http://www.bcnn.ac.th/anuphong/download/Document_00013.pdf

ที่มา : eduzones.com

 

Comments are closed.