วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

รับตรง โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา 2556

โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียน วิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ภายในประเทศ

จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
ระยะเวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปกติ จำนวนไม่เกิน 50 ทุน โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา จำนวนสาขาวิชาละไม่เกิน 10 ทุนได้แก่
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

กำหนดการ

สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

ที่มา :  http://www.eng.buu.ac.th/

Comments are closed.