วันจันทร์ , 21 กันยายน 2020
Breaking News

รับตรง Tourism ม.แม่โจ้ 56

หลักสูตร Sandwich Program (4 ปี) สาขาวิชา Tourism and Leisure Management คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

เรียนที่ ม.แม่โจ้(ไทย) 1 ปี และ เรียนที่ Vanung University (ไต้หวัน) 3 ปี รับปริญญาของ Vanung University
เปิดรับจำนวน 50 คน

คุณสมบัติ
– ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ทุกกลุ่มสาระ
– GPAX.2.50
– หากมีประวัติการเรียนภาษาจีนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าสมัคร 300 บาท
สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556

ประกาศผล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.education.mju.ac.th

ที่มา : enn.co.th

Comments are closed.