วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

รับสมัครน้อง ๆ เยาวชนไทย ไปเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทุนจากประเทศญี่ปุ่นที่ร่วมมือกับสำนักงาน สท. กระทรวงการพัฒนาสังคม มีโครงการดีๆที่ชื่อว่า ‘โครงการงานชุมนุมเด็กแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก’

โครงการ นี้จะจัดขึ้นที่เมืองฟูกูโอกะ ในประเทศญี่ปุ่น ช่วงระหว่างวันที่ 12-24 กรกฎาคม 2556 ซึ่งการจัดงานในปีนี้ จะรับสมัครเยาวชนไทยจำนวน 6 คนเข้าร่วมงาน  โดยแบ่งเป็นชาย 3 คน และก็หญิง 3 คน

ใครอยากจะเข้าร่วมโครงการ มาดูรายละเอียดของคุณสมบัติผู้สมัครกันก่อนเลย
ดินสอดุ๊กดิ๊ก  ต้องเป็นเยาวชนสัญชาติไทย เกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2544 – 31 สิงหาคม 2545
ดินสอดุ๊กดิ๊ก  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ดินสอดุ๊กดิ๊ก  มีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น วิถีชีวิต และสนใจเข้าร่วมอาศัยกับครอบครัวเจ้าภาพในญี่ปุ่น
ดินสอดุ๊กดิ๊ก  สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยเราได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
ดินสอดุ๊กดิ๊ก  ใบสมัครที่กรอกเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ด้านล่างจ้า)
ดินสอดุ๊กดิ๊ก  สำเนาสูติบัตร (ให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
ดินสอดุ๊กดิ๊ก  สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ปกครองลงชื่อเหมือนกันรับรองสำเนาถูกต้องเช่นกัน)
ในส่วนของการรับสมัคร ถ้าสมัครทางไปรษณีย์ จะสมัครได้จนถึง วันที่ 24 มกราคม 2556 นี้  ส่วนถ้าไปยื่นใบสมัครด้วยตนเอง จะสมัครได้จนถึงวันที่ 29 มกราคม  2556
หลังจากคัดเลือกใบสมัครรอบแรกแล้ว ก็จะมีการสอบสัมภาษณ์อีกทีหนึ่ง ซึ่งจะเสร็จสิ้นทุกอย่างภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เพื่อให้น้องๆมีเวลาเตรียมตัวอีก 5 เดือนก่อนร่วมโครงการนั่นเอง

รายละเอียดอื่นๆนั้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่
กลุ่มกระสานงานต่างประเทศ ชั้น 2 สำนักส่งเสริมพิทักษ์เยาวชน สำนักงานสท.
เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 026516534 ต่อ 178 และ 179
หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ที่ www.opp.go.th

ที่มา : vcharkarn.com

Comments are closed.