วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

รับแจ้งมหาวิทยาลัยเถื่อนแอบอ้างอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

สกอ.รับเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยเถื่อนอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้กับผู้บริหารในพื้นที่ภาคเหนือ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่ได้้รับการรับรอง เป็นเพียงกลุ่มองค์กรที่ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยเป็นชื่อขององค์กรเท่านั้น

วันนี้ ( 28 พ.ย.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้รับหนังสือร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) จากบุคคลที่ใช้ชื่อว่า กลุ่มนักวิชาการในอุดมศึกษาภาคเหนือ ขอให้ตรวจสอบการแอบอ้างจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่างชาติในพื้นที่ภาคเหนือ ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลก โดยระบุว่า มหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการจัดตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อว่า แต่กลับมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่งเขตภาคเหนือในการจัดหลักสูตรการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา อีกทั้งมีการอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์และตำแหน่งทางวิชาการในหลายระดับให้แก่ผู้มีชื่อเสียงในสังคมตลอดจนผู้บริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ให้ความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรด้วยนั้น ขณะนี้ได้สั่งให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบแล้ว โดยเบื้องต้นยืนยันว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลกไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา แต่อย่างไรก็ตามหากมีกลุ่มหรือองค์กรดังกล่าวใช้คำว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชื่อที่ตั้งก็ไม่ใช่เรื่องผิด เช่น มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

“ถ้าหากมหาวิทยาลัยนั้นมีการจัดการเรียนการสอนและให้ปริญญาหรืออนุมัติตำแหน่งวิชาการด้วยก็ถือเป็นความผิด และผู้ที่ใช้คำนำหน้านามเป็นตำแหน่งวิชาการนั้นๆ ก็มีความผิดเช่นเดียวกัน ดังนั้นเสนอให้ผู้กระทำความผิดออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อสังคม เนื่องจากบางส่วนอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์” รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าว

ที่มา เดลินิวส์

Comments are closed.