วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. มีมติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 116ราย

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. มีมติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

จากระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะฯ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 รวม 12 ครั้ง สรุป ได้ว่า ก.ค.ศ. ได้พิจารณาคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญรวมทั้งสิ้น 710 ราย มีมติอนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญรวมทั้งสิ้น 116 ราย

 

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่
http://203.146.15.33/images/document/2555/10/2555web.pdf

 

ข้อมูลจาก ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล กลุ่มดำเนินการและประสานการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

Comments are closed.