วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

โรงเรียนการบินญี่ปุ่น แจกทุนปีการศึกษา 2556 รอบ 2

สำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น โดยการประสานงานของสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นอนุสรณ์การครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น 120 ปี ในปี พ.ศ.2550

โดย ดำเนินโครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี  ด้านการบินที่ Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่นในปีการศึกษา พ.ศ. 2556

โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่จะรับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แต่เนื่องจากว่ามีจำนวนผู้เข้าสอบและผ่านการคัดเลือกน้อยกว่าที่กำหนด

จึงได้จัดสอบรอบที่ 2   ในวันที่ 20  มกราคม  2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดังเดิม

โดยวิชาที่จะจัดสอบ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และการสอบสัมภาษณ์ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ได้ตามเอกสารที่แนบ

1. รายละเอียดหลักสูตรฉบับภาษาอังกฤษ  

2. รายละเอียดหลักสูตรฉบับภาษาไทย

3. รายละเอียดทุนที่ได้รับและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร

4. แบบฟอร์มการสมัคร

         หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 15  มกราคม  2556

Comments are closed.