วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ลาดกระบังเปิดตัววิศวกรรมป้องกันประเทศ…แห่งแรกของไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) The Faculty of  Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITTL) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัววิศวกรรมป้องกันประเทศ…แห่งแรกของไทย ชูงานวิจัยนวัตกรรม…ลดการพึ่งพาและนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเรื่อง อุตสาหกรรมและวิศวกรรมป้องกันประเทศ พร้อมเปิดหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมป้องกันประเทศเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยียุทโธปกรณ์ เพื่อลดการนำเข้าและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พร้อมไปกับยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย อันนำไปสู่การเป็นประเทศที่พึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังแสดงตัวอย่างผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมป้องกันประเทศที่ ได้นำไปใช้จริงในพื้นที่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
PR AGENCY  :  บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ( BrainAsia Communication)
Tel.                :   081-899-3599 , 086 -341-6567  ,  Fax 02-911-3208
Email             :  brainasiapr@hotmail.com

Comments are closed.