วันเสาร์ , 30 พฤษภาคม 2020
Breaking News

วอนอนุโลมเปิดป.บัณฑิตครู

จาก กรณีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หลายมหาวิทยาลัยเรียกร้องขอให้คุรุสภาอนุมัติให้แต่ละมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือป.บัณฑิต เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีครูในโรงเรียนรัฐและเอกชน ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สนใจเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก แต่ที่ผ่านมาถูกคุรุสภาจำกัดจำนวนการผลิตนั้น

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ทางคุรุสภาอนุมัติให้หลายมหาวิทยาลัย รวมถึง มทร.ธัญบุรี เปิดรับผู้ที่จะเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครูเพิ่มเติมได้ โดยในรุ่นนี้ คุรุสภาอนุมัติให้รับครูทั้งรัฐและเอกชน จากเดิม 2 รุ่น ที่ผ่านมารับเฉพาะครูเอกชนสังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเท่านั้น ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพเข้ามาเรียน ป.บัณฑิต โดยขณะนี้คณะครูอุตสาหกรรมเรียกผู้ที่จะเข้าเรียน 67 คน จากรุ่นที่แล้ว เข้ามาเรียนเพิ่มในรุ่นนี้

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า ต้องการให้คุรุสภาพิจารณามหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่ได้รับอนุมัติและมีมาตรฐาน ขอให้เปิดการเรียนการสอนในปี”56 ไปก่อน จนกว่าจะประกาศมาตรฐานวิชาชีพครู เพราะจากการสำรวจปัจจุบันยังมีครูรัฐและเอกชน ไม่มีใบประกอบวิชาชีพอีกมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจุบันมีหลายสาขาวิชาที่ไม่ได้จบครู เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่เมื่อเรียนจบแล้วมาเป็นครู จึงอยากให้คุรุสภาเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่มีใบประกอบวิชาชีพครู รับผู้ที่มีความรู้เหล่านี้เข้าเรียนหลักสูตรป.บัณทิต

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

Comments are closed.