วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

ศธ.จัด”ประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต”ชิงเงินแสน

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเปิดโครงการ “ประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ …สู่แท็บเล็ต”

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ …สู่แท็บเล็ต จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย นายพงศ์เทพ กล่าวว่า โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ …สู่แท็บเล็ต ถือเป็นการส่งเสริมให้มีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รูปแบบเอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้ งาน ซึ่งก็จะส่งผลโดยตรงต่อเด็กนักเรียน ที่ก้าวมาสู่อนาคตของชาติต่อไป
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้สำหรับนัก เรียนช่วงชั้นที่ 1 และ 3 ที่หลากหลายมากขึ้น โดยคาดหวังว่าจะมีผลงานไม่ต่ำกว่า 2,000 ชิ้นส่งผลงานเข้าประกวด
สำหรับการประกวดโครงการดังกล่าวแบ่งออก เป็น 3 ประเภท อาทิ แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียนรู้ แอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการสอน และแอพพลิเคชันรูปแบบสร้างองค์ความรู้โดยรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.OTPCappcon.com

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556

Comments are closed.