วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

ศธ.เร่งชำระเนื้อหาอาเซียน

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดศธ. กล่าวว่า ในการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษา นั้น ตนได้ให้นโยบายผู้ตรวจราชการลงไปติดตามงานของทุกองค์กรหลักในศธ.โดยการ ปฏิรูปการศึกษานั้น จะไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาครู ซึ่งจะต้องเน้นหน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีเสียงเรียกร้องให้นำวิชาประวัติศาสตร์มาสอนเด็กมากขึ้น ให้เด็กรู้จักที่มาของตนเอง ซึ่งขณะนี้ตนได้หารือกับนายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร ถึงการชำระประวัติศาสตร์ในกลุ่มอาเซียน เบื้องต้นจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแล เน้นไปที่ประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ เริ่มต้นที่สิบสองปันนา ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เพราะคนไทยเป็นชนชาติเดียวกันแต่แยกกันออกมา
ปลัดศธ. กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ในการชำระประวัติศาสตร์ก็เพื่อ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพราะประวัติศาสตร์ที่นักเรียนใช้ศึกษากันมานั้น เป็นเรื่องที่ต่างคนต่างเขียน ทำให้มีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องชำระประวัติศาสตร์ในกลุ่มอาเซียนให้สอดคล้องกัน เพราะทั้ง 10 ประเทศ ก็เหมือนเป็นญาติกัน โดยหลักสูตรจะเริ่มจากอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จ ภายในเดือนมิ.ย.ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ ต้องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมด้วย
 

ที่มา ข่าวสด

Comments are closed.