วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

ศธ.แก้จุดอ่อนปรับรับ”อาเซียน” แนะครูเสริมความรู้นอกหลักสูตรให้นักเรียน

นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการต่างๆ ของเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือการเตรียมพร้อมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของครูผู้สอน ซึ่งพบว่า เตรียมตัวน้อยมากที่สอนอยู่ก็เป็นแค่วัฒนธรรมการแต่งกายหรือภูมิประเทศที่ ตั้ง ซึ่งมีสอนอยู่ในวิชาสังคมศึกษา จึงกำชับให้ทุกสถานศึกษาและ สพท.ที่ตรวจเยี่ยมเร่งเสริมองค์ความรู้นอกตำราให้กับนักเรียน ทั้งสิ่งที่ประเทศนั้นๆ ขาด แต่เรามีความพร้อม ภาษาที่ประเทศนั้นๆ ใช้ติดต่อสื่อสาร ตลอดจนวัฒนธรรมต้องห้าม เช่น ประเทศอินโดนีเซียห้ามลูบศีรษะเด็กผู้หญิงและผู้ชายเพราะถือเป็นของสูง ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรรู้เพราะวัฒนธรรมไทยถือเป็นการแสดงความเอ็นดู หรือวัฒนธรรมห้ามใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่ตัวคนเพราะถือเป็นการดูหมิ่น และห้ามรับของด้วยมือซ้าย เพราะถือเป็นมือข้างที่สกปรก ซึ่งองค์ความรู้นอกตำราเรียนเหล่านี้จำเป็นสำหรับเด็กไทย เมื่อต้องเคลื่อนย้ายไปเรียนต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต

“ทุกวันนี้เราไม่คิดเตรียมพร้อมให้คนของเราเมื่อต้องไปอยู่กับเขา ดังนั้น ในการประเมินในด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเด็กไทย ของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงศึกษาธิการ จึงสรุปตรงกันว่า เด็กไทยมีความคิดเรื่องนี้น้อยมาก และทุกครั้งที่ผมได้ไปเยี่ยมชมและพบเห็นจุดอ่อนในด้านนี้ก็ได้ให้สถานศึกษา และเขตพื้นที่ฯ รีบแก้ไข แต่พบว่าพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของครูผู้สอนมีอยู่น้อยมาก เพราะครูจะยึดแบบเรียนเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เพิ่มเติมความรู้นอกหลักสูตรให้เด็ก ซึ่งการเรียนที่ยึดแบบเรียนเพียงอย่างเดียวก็จะตามหลังประเทศอื่นๆ อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ได้สรุปจุดอ่อนเสนอต้นสังกัดสถานศึกษาเหล่านี้พิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะ สมแล้ว” นายบัณฑิตกล่าว

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

Comments are closed.