วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ศรีปทุมจัดSDM Contestชิงทุนเรียนฟรีคณะดิจิทัลมีเดีย

คณะ ดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายร่วมส่งผลงานเข้าประกวด SDM Contest 2013 ภายใต้หัวข้อ Digital Thailand ตามจินตนาการของน้อง ๆ เพื่อชิงทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

หมดเขตส่งผลงานรอบแรก 22 กุมภาพันธ์ 2556
เกณท์ในการให้คะแนน
คณะกรรมการได้แบ่งเกณฑ์ในการให้คะแนนออกเป็น 4 ส่วนคือ
1. ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Concept)
2. ด้านความสวยงาม (Beauty)
3. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน (Production)
4. ด้านการนำเสนอชิ้นงาน (Presentation)
**การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้**
กำหนดการรับสมัครและประกาศผล
• ส่งผลงานประกวดรอบแรกเพื่อพิจารณาแนวทางในเบื้องต้น :ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
• ตัดสินผลงานพร้อมประกาศผลรอบคัดเลือก (จำนวนประเภทละ 5 ชิ้น) :วันพฤหัสที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ประเภทของการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. Flash Animation หรือ Visual Effect Video Clip
: สร้างแอนิเมชันขนาดสั้น หรือ Visual Effect Video Clip ที่ตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ ภายใต้หัวข้อ Digital Thailand ตามจินตนาการของตนเอง โดยไม่จำกัดเทคนิคความยาว 1-3 นาที
2. Game design หรือ Web Design
: ออกแบบโครงสร้างเกม ตัวละคร และฉากของเกม หรือออกแบบ Web Design ของ website ภายใต้หัวข้อ Digital Thailand โดยผลงานต้องมีฉากของเกมที่ออกแบบเองอย่างน้อย 3 ด่าน หรือหน้าต่างของเวบไซต์ ที่ออกแบบเองอย่างน้อย 5 หน้า พร้อมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ตัวละครในเกม หรือ Graphic สำหรับเวปไซต์ที่จำเป็นเพิ่มเติมประกอบมาด้วย
3. Comic Strip หรือ Magazine Design
:สร้างงานการ์ตูนช่อง หรือ ออกแบบหนังสือในหัวข้อภายใต้หัวข้อ Digital Thailand ตามจินตนาการของตนเองได้อย่างอิสระด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยต้องจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ขนาด A4 และมีจำนวนหน้ากระดาษไม่ต่ำกว่า 5 หน้า พร้อมออกแบบปกประกอบมาในรูปเล่มให้สมบูรณ์
*ทุกประเภทให้ส่งมาพร้อมใบสมัครและกรอกรายละเอียดทุกช่อง
*หมายเหตุ : จำนวนประเภทอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
รายละเอียดของรางวัลโครงการ SDM Contest 2013
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล
– ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย(ตลอดหลักสูตร)
– เงินสดมูลค่า 10,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 รางวัล
– ทุนส่วนลด 50% สำหรับค่าเล่าเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย (ตลอดหลักสูตร)
– เงินสดมูลค่า 5,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล
– ทุนส่วนลด 25 %ค่าเล่าเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย (ตลอดหลักสูตร)
– เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
4. รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล
– ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย
– เงินสดมูลค่า 1,500 บาท
5. รางวัลผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 25 รางวัล
– เกียรติบัตร
*หมายเหตุ: รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 2000
เว็บไซต์ http://digitalmedia.spu.ac.th/sdmcontest

Comments are closed.