วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

สช.ยันสานต่อโครงการสุภาพบุรุษอาชีวะแก้ปัญหาเด็กตีกัน

กระทรวง ศึกษาธิการ พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาทะเลาะวิวาทอย่างจริงจัง โดยจะเน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สานต่อโครงการสุภาพบุรุษอาชีวศึกษา

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า ตามที่นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดูแลแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท เป็นเหตุให้ประชาชน ผู้บริสุทธิ์ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะนำแนวนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งจะปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษา สานต่อโครงการสุภาพบุรุษอาชีวศึกษา ที่ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนนักจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม ประเด็นนักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทกันนั้น ถือว่าเป็นปัญหาทางสังคมที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ทีี่มา- สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

Comments are closed.