วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018
Breaking News

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ปีในงาน “ iMBA Grand Open House 2014”

imba

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (iMBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ปีในงาน “ iMBA Grand Open House 2014” จัดบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ “EU and ASEAN Relationship” ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ ณ Luxellence Center ชั้น 3 อาคารปัญจภูมิ ถ.สาทรใต้

Highlights พบกับการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย H.E. Rolf Schulze พร้อมบูธแสดงสินค้าของเยอรมัน

จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งทางออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

สำรองที่นั่ง

โทร. 02-832-0944-45 / E-mail: imba@pim.ac.th
**สัมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย**

Comments are closed.