วันจันทร์ , 21 กันยายน 2020
Breaking News

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกสำหรับภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2556

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกสำหรับ ภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2556 ใน 3 สำนักวิชา ได้แก่สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนาและสำนักวิชาวิทยาการการจัดการ ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมับติครบถ้วนและประสงค์จะรับทุนการศึกษาสามารถ สมัครขอรับทุนการศึกษาได้
สำหรับภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2556 สถาบันฯกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่ออยู่ในขณะนี้ โดยจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
ผู้ที่ประสงค์บทุนทุนการศึกษาแบบเต็มและทุนการศึกษาแบบบางส่วนแต่เนื่องจาก ขั้นตอนการให้ทุนการศึกษาบางทุนจะเริ่มทำการพิจารณาตั้งแต่เดือนมีนาคมศกนี้ ทางสถาบันฯจึงแนะนำให้ผู้สมัครดำเนินการสมัครและขอรับทุนการศึกษาโดยเร็วที่ สุดภายในเดือนมีนาคมเพื่อจะได้รับการพิจารณาอย่างเต็มที่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาและทุนการศึกษา โปรดติดต่อ สำนักงานรับสมัครนักศึกษาและทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ตู้ ป.ณ. 4 คลองหลวงปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2524-5031-33 E-mail: admissions@ait.ac.th หรือ admissions@ait.asia
ผู้สนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดผ่านออนไลน์ได้ที่ www.ait.asia และ www.ait.asia/admissions

ที่มา “การศึกษาวันนี้”

Comments are closed.