วันอังคาร , 26 พฤษภาคม 2020
Breaking News

สถาบัน NABA แจก 27 ทุน เรียนปริญญาโทที่อิตาลี

 

สถาบัน NABAมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท (ภาคปีการศึกษา 2012-2013) สาขาMaster of Arts Programs (หลักสูตร 2 ปี) และ สาขา
Academic Master Programs(หลักสูตร 1 ปี) จำนวน 27 ทุนการศึกษา (ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 25%) เริ่มเปิดการสอนในเดือนมกราคม พศ.2556

ทั้งนี้ทางสถาบัน NABA จะพิจารณาทุนการศึกษาจาก ผลงาน (portfolio) และ ประวัติผู้สมัคร (Curriculum Vitae) โดยทางภาคคณะ

เปิดรับสมัคร

สมัครด่วน หมดเขตการส่งผลงานเข้าชิงทุนการศึกษา วันที่31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รายละเอียดการส่งผลงาน

·    แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา(Scholarship Application Form)

·    ประวัติและรายละเอียดของผู้สมัคร (Detailed curriculum vitae)

·    โปรเจคผลงานการออกแบบ (Artistic and professional portfolio of projects)

·    จดหมายแรงจูงใจ (Motivation letter)

·    เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาของผู้สมัคร (Documentation regarding previous academic career):

– แผนการศึกษา (หลักฐานการศึกษา) (Study plan (academic transcript)

– สำเนาการศึกษาระดับปริญญาตรี/ ระดับอนุปริญญา (ถ้ามี) (Copy of Bachelor Degree / Academic Diploma (if available)

– เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติมหรือการเข้าร่วมสัมมนา(ถ้ามี) (Documentation regarding further courses or seminars attended (if available)

·    ประกาศนียบัตรความรู้ภาษาอังกฤษหรืออิตาลี (Certificate attesting the knowledge of the Italian or English language)

·    สำเนาพาสปอร์ตและ สำเนาบัตรประชาชน (Copy of passport / ID card)

ประกาศผลทุนการศึกษา

ประกาศผลทุนการศึกษาที่ www.naba.it และทางสถาบัน NABA จะส่งอีเมล์ตอบกลับภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เอกธนา  เอ็ดยูเคชั่น  เซอร์วิสเซส  โทร 02-655-7515-7 , 081-920-8882 หรือ www.ekthana.com, info@ekthana.com

Comments are closed.