วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

สทศ.-สมศ.แชร์ฐานข้อมูลออนไลน์ ศธ.ชูมาตรฐานมุ่งพัฒนาคุณภาพครู-นักเรียน

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) ร่วมกันลงนามข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลทางการศึกษาระหว่าง กัน

ข้อตกลงนี้มาจากความต้องการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา หรือการประเมินผลยกระดับสถานศึกษาเอง รวมไปถึงครู และนักเรียน ไม่อาจใช้วิธีต่างคนต่างทำได้ โดยทั้ง 3 หน่วยงาน ต่างมีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ แต่ที่ผ่านมาต่างคนต่างเก็บ ต่างคนต่างใช้ข้อมูลในส่วนของตัวเอง ถึงสิ้นปีก็จะทำหนังสือขอข้อมูล ซึ่งออกมาในลักษณะฮาร์ดก๊อปปี้ (พิมพ์กระดาษ) และจะกลายเป็นขยะในเวลาต่อมา

ทั้งนี้ หากเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้จะเป็นประโยชน์ เช่น ในส่วนของนักเรียนหรือตัวผู้เรียน จะมีข้อมูลชี้วัดได้หลังสมศ.ทดสอบโอเน็ต (แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน) และเอเน็ต (แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง) ขณะเดียวกันต้องเก็บข้อมูลว่าโรงเรียนใดบ้างที่มีคุณภาพของนักเรียนดีในวิชา อะไร และต่ำในวิชาอะไร

ปลัดศธ.กล่าวต่อว่า ความร่วมมือจะเริ่มต้นกำหนดขอบเขต จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน และกำหนดแผนว่าจากนี้อีก 1 ปี จะทำอะไรต่อไป

“รวมไปถึงกำหนดตัวบุคคลให้มารับผิดชอบและติดตามดูแลพร้อมประเมินว่า ระหว่างการใช้ข้อมูลร่วมกันในเวลา 2-3 เดือน มีส่วนใดที่ยังขาด หรือต้องเพิ่มเติม หน่วยงานใดที่ต้องเก็บข้อมูลเหล่านั้น เพราะหากนำข้อมูลในส่วนนี้มาเชื่อมโยงกันได้ โดยกำหนดขอบเขตการเข้าดู ก็จะเป็นส่วนที่ผู้บริหารนำมากำหนดนโยบายด้านการศึกษาได้” นางพนิตากล่าว
ที่มา ข่าวสด

Comments are closed.