วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

สพฐ.ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 125 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 125 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งโรงเรียนชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวภายหลังประชุมคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สืบเนื่องจากปี 2558 ประเทศไทย จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะนี้ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายให้ สพฐ.จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในที่ประชุมวันนี้ (18 ธ.ค.55) ได้ร่วมกันเตรียมแผนดำเนินการ พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนพัฒนาที่จะจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาทั้ง 125 เขตพื้นที่ โดยจะเลือกโรงเรียนที่มีศักยภาพ และมีความเหมาะสม ทั้งโรงเรียนชั้นประถมศึกษา และโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ และสามารถประสานเกี่ยวกับด้านข้อมูล เพื่อให้นักเรียนและครูของโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย ได้มาใช้แหล่งเรียนรู้ในศูนย์อาเซียนศึกษาดังกล่าวได้อย่างมีคุณภาพ
นายชินภัทร กล่าวอีกว่า ในส่วนของ สพฐ. จะทำหน้าที่ส่งเสริมให้ศูนย์อาเซียนศึกษาที่จัดตั้งขึ้นมีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

Comments are closed.