วันอาทิตย์ , 20 ตุลาคม 2019
Breaking News

สพฐ.ติว”ร.ร.ดัง”ก่อนเข้าระบบนิติบุคคล

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายชินภัทร ภูมิรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยกรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนนิติบุคคล จำนวน 58 แห่ง แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 28 แห่งและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 แห่ง คาดว่า จะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลได้ทันในปีการศึกษา 2556 ว่า ได้มอบหมายให้โรงเรียน58 แห่งที่นำร่องจัดทำธรรมนูญของโรงเรียนแนวทางการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด เป้าหมายต่างๆ ส่วน สพฐ.จะจัดการเรื่องของระบบและระเบียบ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การดูระบบการเงินและบริหารงบประมาณ ทางโรงเรียนเสนอว่าหากเป็นหน่วยระบบเบิกตรงจะทำให้การบริหารจัดการมีเงิน คล่องตัวมาก 2.วางระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวเป็นเงินก้อน ซึ่งจะต้องไปดูระเบียบว่าการใช้งบประมาณจะมีข้อผ่อนคลายได้หรือไม่ เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารงบประมาณได้เป็นเงินก้อน และ 3.การดูแลการบริหารงานบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาท มากขึ้น เช่น การสรรหาผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู การหมุนเวียนโยกย้ายผู้บริหาร เดิมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ได้มีบทบาท แต่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา

“ขณะนี้ สพฐ.อยู่ระหว่างจัดการระบบและระเบียบ เมื่อจัดทำรายละเอียดทุกอย่างแล้วเสร็จจะเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณา โดยเฉพาะเรื่องที่ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีบทบาทในการ สรรหาผู้อำนวยการโรงเรียน” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียน 58 โรง ที่มีความพร้อม มีดังนี้ ระดับประถมศึกษา 28 โรงคือ ร.ร.อนุบาลนครพนม ร.ร.อนุบาลระยองร.ร.อนุบาลสามเสน ร.ร.อนุบาลสุรินทร์ ร.ร.ราชวินิต ร.ร.พญาไท ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม ร.ร.อนุบาลชลบุรีร.ร.พระตำหนักสวนกุหลาบ ร.ร.อนุบาลเชียงราย ร.ร.อนุบาลยะลา ร.ร.อนุบาลพะเยา ร.ร.อนุบาลชุมพร ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก ร.ร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา ร.ร.อนุบาลนครปฐม ร.ร.อนุบาลสระบุรี ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ร.ร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ร.ร.อนุบาลระนอง ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์ ร.ร.อนุบาลพิบูลเวศม์ ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ร.ร.อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศิ ร.ร.อนุบาลกระบี่ และ ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก

ระดับมัธยมศึกษาที่มีความพร้อม 30 โรง คือร.ร.สามเสนวิทยาลัย ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ร.ร.สตรีวิทยา ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ร.ร.ศึกษานารี ร.ร.เตรียมอุดมพัฒนาการ ร.ร.นครสวรรค์ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย ร.ร.เทพศิรินทร์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.หอวัง ร.ร.สตรีสมุทรปราการ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฏิ์ ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี ร.ร.โยธินบูรณะ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร.ร.ระยองวิทยาคม ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย ร.ร.สตรีมหาพฤฒาราม ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร.ร.ชลกันยานุกูล ร.ร.สุรนารีวิทยา ร.ร.มัธยมวัดนายโรง ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ร.ร.ศรียานุสรณ์ และ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

ด้านนายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ มีความพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนนิติบุคคลแล้วโรงเรียนก่อตั้งมาครบ 127 ปี มีความเข้มแข็งทั้งด้านวัฒนธรรมองค์กร ทางวิชาการ การบริหารและผลงานดีเด่นต่างๆ จึงไม่มีปัญหาเรื่องความพร้อม ทั้งนี้ การเป็นโรงเรียนนิติบุคคล จะทำให้โรงเรียนพัฒนาได้เร็วขึ้นกว่าเดิม มีเป้าหมายที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีให้กับนักเรียนนักเรียน สามารถประสบความสำเร็จหลังจากจบการศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอน

“แม้เราจะเป็นโรงเรียนนิติบุคคล แต่โรงเรียนเทพศิรินทร์ยังให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคนไม่ได้เน้นเฉพาะเด็ก เก่งเท่านั้น แต่จะเน้นการพัฒนานักเรียนทุกศักยภาพ ส่วนที่เกรงว่าอาจจะมีผลต่อค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ ปกครองที่สูงขึ้นนั้น คงไม่มีการเรียกเก็บที่สูงขึ้นสำหรับการให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯมาร่วม พิจารณาสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครูนั้น ส่วนตัวเห็นด้วยและถือเป็นเรื่องที่ดี” ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์กล่าว
 

ที่มา มติชน ฉบับวันที่ 7 ธ.ค. 2555

Comments are closed.