วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

สพฐ.รับมอบนโยบายสานต่อจัดสรรแท็บเล็ตปีหน้า 1.6 ล้านเครื่อง

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงเรื่องการมอบหมายนโยบายโครงการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) คนใหม่ เตรียมเข้ามาสานต่อ ว่าโครงการฯ ดังกล่าว ยังคงเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และ ก.ศึกษาธิการ ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อไป โดยการจัดสรรใช้แนวทางเดิมคือ แบ่งตามเขตพื้นที่ เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ และกระจายความเสี่ยง เนื่องจากในปีการศึกษา 2556 แท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนถึง 1.6  ล้านเครื่อง อีกทั้งรัฐบาลเตรียมขยายการจัดสรรให้ครอบคลุมทุกระดับชั้นเร็วยิ่งขึ้น

ส่วนการพัฒนารูปแบบเนื้อหา เตรียมเร่งส่งเสริมให้มีจัดการประกวดเพื่อสร้างความตื่นตัว ตามความเห็นของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้สร้างแรงจูงใจในการประกวด โดยให้ความสำคัญกับผลงานที่ได้รับรางวัล สามารถนำมาบรรจุลงในแท็บเล็ตได้ ถือเป็นการพัฒนาวงการสื่อจากภาคเอกชนไปในตัว  ส่วนคุณครูที่มีบทบาทในการพัฒนารูปแบบเนื้อหาในแท็บเล็ต หากได้รับรางวัล ก็จะมีผลต่อการเลื่อนวิทยฐานะ โดยเตรียมยื่นเรื่องให้ทางคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรองผลรางวัล

Comments are closed.